Missie en Visie

Konnect staat voor verbinding. En dat is ook precies waar we bij Konnect Advies & Bemiddeling in uitblinken; mensen weer te laten opbloeien door de juiste verbinding te leggen. Bij elke casus gaan wij op zoek naar de juiste omstandigheden om die persoon weer het beste uit zichzelf te kunnen laten halen. Onze unieke aanpak, ruime ervaring, goede naamsbekendheid en het uitgebreide netwerk dat we door de jaren heen hebben opgebouwd, maken dat Konnect niet meer weg te denken is in re-integratieland.

Zoals ieder mens uniek is, is ook elke organisatie uniek. Idealiter bestaat er een goede match tussen werknemer en het bedrijf waar deze persoon werkzaam is. De realiteit is echter dat soms ook sprake kan zijn van een mismatch. Gaandeweg kunnen er discrepanties ontstaan tussen de ideeën en behoeften van de werknemer en de heersende cultuur en/ of ambities van de organisatie. Hierdoor kan het werkplezier onder druk komen te staan, de ervaren werkdruk toenemen en in sommige gevallen ook uitval ontstaan door psychische en/ of lichamelijke klachten. Dit is een onwenselijke situatie voor zowel de werknemer als de werkgever. Een situatie die soms echter ook moeilijk te doorbreken blijkt. Inzet van professionele begeleiding kan dan nodig zijn om een doorbraak te realiseren. Konnect Advies & Bemiddeling kan hierbij helpen!

Konnect biedt perspectief op werk. Dat doen we middels coaching en persoonlijke begeleiding, waarbij we investeren in de verbinding tussen onze professional en de cliënt. Bij Konnect staat de mens centraal. Wij hebben aandacht voor de persoonlijke interesses en competenties van de cliënt.
Door middel van coaching gesprekken en inzet van allerlei testen nemen onze coaches de cliënt als het ware bij de hand om stap voor stap, laag voor laag te ontdekken waar de eigen competenties liggen.
En hoe die in te zetten zijn in een professionele omgeving. Dit vanuit de overtuiging dat een werknemer enkel z’n volle potentieel kan bereiken wanneer hij werkt vanuit z’n competenties. Een situatie waar ook de werkgever de vruchten van kan plukken.

Deze kenmerkende, persoonsgerichte aanpak van Konnect maakt dat we de cliënt heel goed leren kennen en dat we een effectieve werkrelatie opbouwen. Hierdoor slagen we er in veel gevallen in om een werknemer bij de eigen werkgever te laten re-integreren. Soms wordt in een traject echter ook duidelijk dat de kloof die is ontstaan tussen werknemer en werkgever te groot is om te overbruggen. In dat geval heeft Konnect een scala aan tools in huis om mensen op een adequate manier te begeleiden naar een passende nieuwe baan. Uiteraard maken we daarbij ook gebruik van ons uitgebreide netwerk.

Want verbinding is en blijft onze corebusiness. Verbinding tussen onze Konnect coaches, om kennis en ontwikkelingen in het vak te delen. Verbinding met onze opdrachtgevers, om een zo goed mogelijk resultaat te behalen. En natuurlijk verbinding met onze cliënten, om hen naar de juiste plek te begeleiden. Wij zijn ervan overtuigd dat dit verbinden alleen lukt door goed te luisteren naar wat een mens beweegt en vervolgens de vertaalslag te maken naar hoe dit het beste ingezet kan worden. Met als resultaat verbinding van mens tot mens; Konnect!