Spoor 3 (WGA) re-integratie

DIENSTSpoor 3 (WGA) re-integratie

Wat is spoor 3 re-integratie?

Spoor 3 re-integratie wordt ingezet wanneer een (ex)werknemer een langere periode ziek is geweest, maar weer beperkte werkbelasting aankan. Om aanspraak te maken op een re-integratie traject WIA-WGA moet er wél aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

De (ex)werknemer:

 1. Is 104 weken ziek geweest,
 2. heeft de WIA keuring ondergaan,
 3. is 35-80% arbeidsongeschikt bevonden door UWV,
 4. óf  is 80-100% arbeidsongeschikt bevonden door UWV met een positieve prognose tot terugkeer op de arbeidsmarkt.

Spoor 3 Re-integratie: wat betekent dit voor u als werkgever?

Ontvangt een (ex-)werknemer een WGA-uitkering en is de werkgever eigenrisicodrager?
Dan kan de werkgever het WGA re-integratietraject van Konnect opstarten. Tijdens dit traject gaan we samen op zoek naar een goede oplossing voor de werknemer én de werkgever. In sommige gevallen blijkt die oplossing een baan bij een nieuwe werkgever.

Het WGA re-integratietraject bestaat uit twee fasen: de oriëntatiefase en de bemiddelingsfase.

Oriëntatiefase

In de oriëntatiefase worden de wensen en (benutbare) mogelijkheden in de praktijk in kaart gebracht. Hierdoor kan de arbeidsmarkt binnen enkele weken actief benaderd worden.
De vijf stappen in de oriëntatiefase zijn:

 1. De oriëntatiefase start met een intake. De intake bestaat uit een dossieranalyse, voorbereidende opdrachten, een intake gesprek en het opstellen van een persoonsprofiel. De intakefase wordt afgesloten met het opstellen van een plan van aanpak. Tijdens het intakegesprek staan we stil bij de beperkingen die een rol spelen en de ontwikkelingsmogelijkheden die er zijn. Natuurlijk zoomen we ook in op de vraag welke stappen ondernomen moeten worden om een passende en duurzame baan te vinden. Dit alles wordt verwerkt in een plan van aanpak, waarvoor ook de onderzoeken en rapporten uit spoor 1 en 2 worden geanalyseerd.
 2. Persoonlijke analyse met betrekking tot acceptatie van de situatie en het mobiliseren van de ex-werknemer.
 3. Inzet assessments, zoals beroepen- en persoonlijkheidstesten, om de mogelijkheden en drijfveren op elkaar af te stemmen.
 4. Financieel scenario.
  We maken een analyse van de financiële situatie van de ex-werknemer, waarbij we uitrekenen wat (gedeeltelijke) werkhervatting voor de ex-werknemer betekent. Dit kan namelijk een belangrijke stimulans zijn.
 5. Arbeidsmarktonderzoek en benoemen passend werk.
  In deze stap maken we de reële mogelijkheden op de arbeidsmarkt inzichtelijk. Hierdoor ontstaat een duidelijk zoekprofiel waarmee de werknemer de arbeidsmarkt kan verkennen.

Bemiddelingsfase
In de tweede fase, de bemiddelingsfase, wordt de ex-werknemer door de re-integratiecoach begeleid naar ander passend werk.

De stappen die de ex-werknemer onder begeleiding van de coach neemt:

 1. Actief zoeken naar vacatures.
  De ex-werknemer wordt gestimuleerd om actief op zoek te gaan naar vacatures.
 2. Jobhunting.
  De coach deelt passende vacatures met de ex-werknemer. Ook wordt de ex-werknemer voorgesteld bij externe organisaties.
 3. LDC-vacaturetool.
  De ex-werknemer ontvangt dagelijks via de online vacature zoekmachine Jobport een gericht aanbod van openstaande vacatures in Nederland.
 4. Actief solliciteren en netwerken.
  Naast wekelijkse sollicitaties worden zowel het netwerk van de ex-werknemer als die van de re-integratiecoach ingezet.
 5. Wanneer een passende baan is gevonden, ondersteunt Konnect bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst.

Spoor 3 Re-integratie: wat betekent dit voor de werknemer?
Na het doorlopen van een spoor 2 traject ondersteunt Konnect bij de zoektocht naar een nieuwe baan. Naar aanleiding van het intakegesprek stellen wij een plan van aanpak op dat een waardevolle bijdrage levert aan deze zoektocht. Op basis van het zoekprofiel van de werknemer, benaderen we samen de arbeidsmarkt. Tijdens dit traject gaat de werknemer onder begeleiding van de coach actief op zoek naar vacatures. Ook solliciteert en netwerkt de werknemer actief tijdens deze fase.