Spoor 1 re-integratie

DIENSTSpoor 1 re-integratie

Wat is spoor 1 re-integratie?

Spoor 1 re-integratie is het begeleiden van een zieke werknemer bij het hervatten van eigen of ander passend werk bij de huidige werkgever in het eerste jaar van ziekte. Naarmate een werknemer langer ziek is, wordt de re-integratie vaak meer complex. Dit maakt dat inzet van externe begeleiding bij spoor 1 trajecten duidelijk van meerwaarde is om dit proces zo soepel mogelijk te laten verlopen. Voor zowel werknemer, werkgever als ook de directe collega’s.

Spoor 1 Re-integratie: wat betekent dit voor u als werkgever?
Volgens de Wet Poortwachter is de werkgever verplicht om de werknemer zo snel mogelijk weer aan werk te helpen. Van elke werkgever wordt daarom verwacht dat deze doet wat redelijkerwijs mogelijk is om de werknemer te herplaatsen in een passende functie binnen de eigen organisatie.

De mogelijkheden tot werkhervatting zijn:

  1. Terugkeer in eigen werk;
  2. Terugkeer in aangepast eigen werk;
  3. Terugkeer in (aangepast) ander werk.

Konnect biedt bij Spoor 1 trajecten een resultaatgericht proces met korte doorlooptijden, bij de best passende coach voor elke cliënt. Ook informeren wij u graag over uw rechten en plichten als werkgever.

Spoor 1 Re-integratie: wat betekent dit voor de werknemer?
Wanneer een werknemer langere tijd ziek is, kan de afstand naar het werk en collega’s groter worden. Konnect helpt werknemers deze afstand te overbruggen. Zodat zij makkelijker kunnen terugkeren in de eigen functie of ander passend werk kunnen vinden.

Konnect start met actieve coaching op het moment dat de werknemer aangeeft open te staan voor oriëntatie op perspectieven. Om zicht te krijgen op de aanwezige competenties en interesses maken we gebruik van diverse testen. Ook staan we in gesprekken met de werknemer stil bij vragen als ‘waar sta ik nu en waar wil ik graag naartoe?’. Door op deze manier focus aan te brengen, komt werkhervatting sneller tot stand.