Outplacement

DIENSTOutplacement

Wat is outplacement? 
Outplacement betekent dat iemand professionele begeleiding krijgt bij het vinden van een nieuwe baan. We weten namelijk dat inzet van professionele begeleiding de kansen op het vinden van een nieuwe en passende uitdaging aanzienlijk vergroot. Konnect heeft een outplacementtraject ontwikkeld waarbij wordt gekeken naar individuele wensen en behoeftes van de werknemer. Daarbij werken we resultaat- en toekomstgericht. Door deze unieke aanpak en de uitgebreide ervaring die Konnect heeft op het gebied van Outplacement wordt het zoekproces naar werk versneld en de kansen op een duurzame match vergroot. Een goed en gedegen outplacementtraject is daarom van groot belang voor zowel de werknemer als de werkgever.

Outplacement: wat betekent het voor u als werkgever? 
Er kunnen allerlei redenen zijn waardoor organisaties en werknemers afscheid van elkaar moeten of willen nemen. Een situatie waarbij inzet van outplacement begeleiding geïndiceerd is. Konnect gaat tijdens een outplacementtraject uit van de individuele behoeften van de werknemer en zorgt voor een maatwerk aanpak die aansluit bij de specifieke situatie. De werknemer wordt effectief en op een persoonlijke manier naar ander werk begeleid.

Het outplacementtraject is opgedeeld in twee fases, de eerste fase is de oriëntatiefase, de tweede fase is de bemiddelingsfase. Elke fase start met een plan van aanpak en wordt afgesloten met een rapportage en een concreet voorstel voor een trajectplan. Zo houden we altijd overzicht en werken we samen doelgericht naar het gewenste resultaat. De werknemer speelt gedurende het hele traject een actieve rol, waarbij de persoonlijke loopbaancoach vanuit Konnect optimaal faciliteert. Dat is ons uitgangspunt voor outplacement.

Outplacement: wat betekent het voor de werknemer? 
Tijdens de oriëntatiefase maakt de werknemer kennis met de persoonlijke loopbaancoach. De achtergrond, wensen en mogelijkheden van de werknemer worden in kaart gebracht en uitvoerig besproken. Aan de hand van deze informatie wordt het persoonlijke profiel van de werknemer geschetst en krijgt het plan van aanpak vorm. In dit plan van aanpak staat de volgende vraag centraal; ‘waar wil en kan de werknemer zich naartoe ontwikkelen?’.

In de tweede fase, de bemiddelingsfase, gaat de werknemer onder begeleiding van de loopbaancoach actief de arbeidsmarkt benaderen.  Zowel de werknemer als de loopbaancoach gaan actief op zoek naar passende vacatures. Samen creëren ze zoveel mogelijk kansen op een nieuwe baan waarbij uiteraard altijd rekening wordt gehouden met de wensen en mogelijkheden van de werknemer. Tijdens de bemiddelingsfase traint de coach de werknemer ook in het voeren van sollicitatiegesprekken. De loopbaancoach is tevens de steun en toeverlaat wanneer afwijzingen en teleurstellingen moeten worden verwerkt. Deze gesprekken en begeleiding zijn onderdeel van ons resultaatgerichte én persoonlijke outplacementtraject.