Personal Coaching

DIENSTPersonal Coaching

Konnect helpt doelen te realiseren!

Wat is personal coaching?
Personal coaching is gericht op persoonlijke ontwikkeling en wordt meestal gebruikt in een zakelijke context. De coaching vraag is daarom in de basis altijd werk-gerelateerd. Maar werk staat nooit los van het persoonlijk leven. Privéomstandigheden kunnen een oorzaak zijn van werk-gerelateerde problematiek en andersom. Dit is echter niet te voorspellen; het kan gaan om bewuste en onbewuste processen. Tijdens de coaching sessies is daarom ook veel ruimte voor de andere levensdomeinen.

Personal coaching staat voor het aanspreken van eigen krachtbronnen en het verkrijgen van inzicht in sterke en minder sterke persoonlijke punten. De werknemer leert de persoonlijke meerwaarde te benoemen. Dankzij personal coaching krijgt de werknemer meer grip op het eigen handelen. Met ondersteuning van een persoonlijke coach is de werknemer beter in staat om doelen te stellen én te verwezenlijken. Het maatwerk traject van personal coaching wordt afgestemd op de specifieke persoonlijke situatie om de persoonlijke effectiviteit te vergroten.

Voor wie is personal coaching?
Personal coaching is voor werknemers die zich (verder) willen ontwikkelen en die meer regie willen voeren over hun eigen loopbaan en leven.

Hoe werkt personal coaching?
Tijdens een serie vertrouwelijke begeleidingsgesprekken werkt de werknemer samen met de persoonlijke coach aan het realiseren van doelstellingen. Op een professionele manier ondersteunt de coach bij bewustwording, het ontdekken van nieuwe inzichten, het ontwikkelen van zelfstandigheid en de uitvoering hiervan. Verschillende coaching methodieken worden ingezet, allen volledig afgestemd op het persoonlijke profiel en de specifieke situatie.