Casemanagement

DIENSTCasemanagement

Een casemanager is feitelijk een procesmanager van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP). De casemanager vervult een actieve rol in de uitvoering van de verzuimregie. Konnect Advies & Bemiddeling zet een casemanager in die onafhankelijk kan adviseren, die tijdig de hulp van een bedrijfsarts inroept zonder daarbij op de stoel van de bedrijfsarts te gaan zitten en die de P&O-er en leidinggevende ondersteunt in het verzuimproces. Daarbij moet de casemanager de wetgeving volgen en partijen durven aanspreken op tekortkomingen.

Deze taken zijn vaak moeilijk te vervullen voor een P&O-er en/of leidinggevende. Met een onafhankelijke professionele casemanager, wordt de emotie die een  leidinggevende of een P&O-er terughoudend kunnen maken gereguleerd. Onafhankelijke verzuimbegeleiding (het inzetten van bijvoorbeeld preventieve maatregelen, interventies en een tweede spoor re-integratie) worden gewaarborgd.

De P&O-er en leidinggevende hebben dikwijls andere doelstellingen dan verzuim-/ re-integratiebegeleiding nodig heeft. Ook zijn er vaak andere prioriteiten, is er geen of onvoldoende adequate kennis van verzuimbegeleiding en ook kunnen deze professionals vanuit hun functie moeilijker een onafhankelijke rol vervullen. Zeker als er sprake is van arbeidsongeschiktheid door werkconflicten, onzekerheid rondom het behouden van werk, functioneringsperikelen of een hoge werkdruk.

Verzuim is en blijft echter een taak van de werkgever, simpelweg omdat wettelijk de eindverantwoordelijkheid bij de werkgever ligt.

De inzet van een casemanager van Konnect advies & Bemiddeling is hierbij zeker van toegevoegde waarde: de casemanager volgt de regels van de Wet Verbetering Poortwachter, is onafhankelijk en durft kritisch te zijn in het speelveld rondom de arbeidsongeschikte werknemer.

Kortom: een spin in het web die de regie op zich neemt, in staat is om een verzuimanalyse te maken, een verzuimbeleid kan ontwikkelen, vorm kan geven aan administratieve processen en dossieropbouw, de schadelast kan reduceren en partijen kan en durft aan te spreken op een niet adequate uitvoering van de ziektewet.