Training: Konnect verzorgt voor u trainingen op maat.

Vragen?
Bel 06 - 120 90 892 of
mail info@konnectaenb.nl
Lees meer
Over
  • Werkgelegenheid
  • Kansen op de arbeidsmarkt
  • Reïntegratie

Een aantal van de trainingen die Konnect verzorgt:

- Arbeidsmarkt activering
Deze training is ontwikkeld voor klanten waar aandacht wordt besteed aan de activering na ziekte of langdurige werkeloosheid en het ontwikkelen van vaardigheden bij het vinden van werk.

- Sollicitatietraining (individueel of groepsgewijs)
U leert hierbij vaardigheden waarmee u zich (nog) beter bij uw toekomstige werkgever kunt presenteren.

- ‘Ervaring gevraagd’
.
Vooroordelen van werkgevers over vooral oudere werknemer, zoals arbeidsproductiviteit, duurzaamheid van de arbeid of zelfs ziekteverzuim. Onbedoeld of onbewust, ze bestaan gewoon. Maar denk eens aan uw kennis, kunnen en vaardigheden die u jarenlang heeft opgebouwd. Met deze training wordt u gestimuleerd deze voordelen weg te nemen.

- Succes voor allochtonen
In onze visie zijn alle mensen gelijk. Dat neemt niet weg dat onbedoeld werkgevers een oordeel over een persoon hebben. Konnect probeert de oorspronkelijke eigenschappen te vinden die wij ervaren of worden ingefluisterd.
Het geven van vertrouwen in het eigen kunnen en het bieden van perspectief op de arbeidsmarkt vormen hierin de basis voor Konnect.

- Hoger opgeleiden
De op de praktijk gerichte training is ontwikkeld voor hoger opgeleiden die behoefte hebben aan het delen van ervaringen, het vergroten van het zelfinzicht en het bieden van extra handvatten bij het zoeken naar een werkkring.

- Werknemers arbeidsvaardigheden
De training bestaat uit drie modules. ‘Werkvoorbereiding’, ‘Met succes aan het Werk’ en ‘Arbeidsvaardigheden’.
Kennisoverdracht en het aanleren van vaardigheden vormen het centrale punt in deze modules.