Konnect werkt vanuit een open visie, rekening houdend met de diversiteit die onze maatschappij eigen is.

Vragen?
Bel 06 - 120 90 892 of
mail info@konnectaenb.nl
Lees meer
Over
  • Werkgelegenheid
  • Kansen op de arbeidsmarkt
  • Reïntegratie

Konnect Advies & Bemiddeling richt zich op reïntegratie van werkzoekenden in de breedste zin van het woord. Kenmerkend voor de dienstverlening is respect en waardering voor ieders persoonlijkheid en achtergrond. Handelend vanuit een open visie en rekening houden met de diversiteit die onze maatschappij eigen is.

Het intensief persoonlijk contact tussen u en ons bureau is het kenmerk voor een succesvol resultaat op een menselijke maat. De aanpak van Konnect Advies & Bemiddeling onderscheidt zich in van andere reïntegratiebedrijven. Aan de slag gaan volgens het principe 'samen werken aan uw toekomst'. Geen theoretische benadering, maar een directe aanpak.

Bij deze aanpak staan mogelijkheden, wensen en affiniteiten van de werkzoekende, u, centraal. Uiteraard worden daarbij de mogelijkheden op de arbeidsmarkt bekeken. Het gaat erom de slagingskansen zo groot mogelijk te maken met één doel: de werkzoekende, u, zo snel mogelijk duurzaam te plaatsen op een passende werkplek.

Uniek in de aanpak is het grote en vertrouwde netwerk van bedrijven en instellingen. Konnect Advies & Bemiddeling onderhoudt langdurige persoonlijke relaties met werkgevers in de industrie, de techniek, de zakelijke en financiële dienstverlening, de lokale en provinciale overheid, de gezondheidszorg en de non-profit organisaties.

Natuurlijk omvat het reïntegratietraject van Konnect Advies & Bemiddeling alle benodigde activiteiten zoals het onderzoeken van scholings- en arbeidsmogelijkheden, aanbodversterking, bemiddeling, plaatsing en nazorg. Ieder traject is maatwerk. Activiteiten worden alleen ingezet indien dit noodzakelijk is voor het behalen van het uiteindelijke doel: duurzame plaatsing op een passende werkplek, regulier of gesubsidieerd.

Kortom: mensen aan het werk met de directeaanpak van Konnect Advies & Bemiddeling!