Outplacement: Konnect begeleidt u als werkgever en begeleidt uw werknemers naar een passende functie.

Vragen?
Bel 06 - 120 90 892 of
mail info@konnectaenb.nl
Lees meer
Over
  • Werkgelegenheid
  • Kansen op de arbeidsmarkt
  • Reïntegratie

Outplacement kan de oplossing bieden. De richting van uw organisatie wordt mede bepaald door de ontwikkelingen van uw bedrijf. Daarbij spelen de wensen van uw klanten, de maatschappij en de (internationale) economie een essentiële rol. Veranderingen blijven elkaar in een hoog tempo opvolgen. Maar de belangen voor uw bedrijf en uw medewerkers komen niet altijd overeen. Soms is het dan onvermijdelijk uit elkaar te gaan.

Outplacement is het geheel van diensten aan werkgevers met als doel één of meerdere van hun werknemers te begeleiden bij het vinden van een passende werkkring of het oprichten van een eigen bedrijf. Tegenwoordig krijgt de vertrekkende medewerker vaak de ruimte om zelf een outplacementbureau uit te zoeken en te bepalen welke vorm van begeleiding hem/haar het beste is om weer passend werk te vinden.

Konnect begeleidt vertrekkende medewerkers met als uiteindelijke doel het vinden van een passende functie of het starten van een eigen bedrijf. Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met de belangen van alle betrokkenen en de toekomstperspectieven van de markt.