Coaching: Konnect begeleidt, analyseert en adviseert.

Vragen?
Bel 06 - 120 90 892 of
mail info@konnectaenb.nl
Lees meer
Over
  • Werkgelegenheid
  • Kansen op de arbeidsmarkt
  • Reïntegratie

Coaching
Coachen is de persoonlijke begeleiding die afhankelijk is van de wensen van de werknemer. Voorbeelden waarbij coachen wordt toegepast zijn onder andere: begeleiding bij het maken van keuzes, coachen op vaardighedenontwikkeling en verbetering van de samenwerking met collega´s, leidinggevenden of medewerkers.

- Jobcoaching
Jobcoaching is de begeleiding van een cliënt tijdens het verrichten van reguliere arbeid met als doel het voorkomen van uitval. Hieronder vallen uiteenlopende zaken, zoals het introduceren van de medewerker in het bedrijf en team, structureren van het werk, inwerken en trainen van de medewerker, begeleiding van medewerker op het werk en in de thuissituatie en het begeleiden van de werkgever en collega's van de medewerker. Jobcoaching wordt vaak ingezet voor werknemers met een beperking, zoals Wajongers.

 - Loopbaancoaching
Loopbaancoaching heeft tot doel het beter functioneren in de huidige functie. Deze vorm van coaching kan ingezet worden bij een of meerdere personen. Konnect analyseert, adviseert en begeleidt waardoor de effectiviteit en motivatie van de werkende of de groep werkenden verbetert. De coaching kan worden gevraagd door de werkende(n) zelf, maar ook worden ingezet door de werkgever.