Reïntegratie: Konnect helpt u bij ziekte of reïntegratie in het arbeidsproces.

Vragen?
Bel 06 - 120 90 892 of
mail info@konnectaenb.nl
Lees meer
Over
  • Werkgelegenheid
  • Kansen op de arbeidsmarkt
  • Reïntegratie

Bij reïntegratie worden o.a. zieke medewerkers begeleid bij terugkeer naar werk. Dat kan zijn bij de huidige werkgever, een andere werkgever of als zelfstandig ondernemer. Reïntegratie behelst ook het aan het werk helpen van werkzoekenden, waaronder mensen met een uitkering.

- Arbeidsmarkt activering
Deze training is ontwikkeld voor klanten waar aandacht wordt besteed aan de activering na ziekte en het ontwikkelen van vaardigheden bij het vinden van werk.

- Sollicitatietraining (individueel of groepsgewijs)
U leert hierbij vaardigheden waarmee u zich (nog) beter bij uw toekomstige werkgever kunt presenteren.

- Jobhunting
Aan de hand van een persoonlijk plan van aanpak wordt door ons gezocht naar een passende functie. Daarbij speelt de individuele inzet van de klant een belangrijke rol. Met de klant wordt gezocht naar de meest effectieve wijze om ook dat netwerk succesvol in te zetten. Met als doel langdurige plaatsing op de arbeidsmarkt.

- Netwerkbemiddeling
Bij netwerkbemiddeling staat het vinden van werk centraal. Dit gebeurt groepsgewijs. Elke deelnemer heeft meer dan één beroep of vak waarin deze een werkkring zoekt. Het zoeken voor en met elkaar naar een gepaste werkkring vormt het een wezenlijk onderdeel.

- Nazorg van werkgever en werknemer
De nazorg van zowel werknemer als werkgever is een onlosmakelijk onderdeel van een reïntegratieproces. Hiervoor wordt een nazorgplan opgesteld. De nadruk ligt op terugvalpreventie, inwerkperiode en de gezamenlijke toekomstige verwachtingen van werkgever en werknemer.

- Terugvalpreventie
Signalen die mogelijk duiden op overbelasting worden door de leidinggevende tot de eerste stap gerekend om terugval van een werknemer voor te zijn. Centraal is derhalve het tijdig herkennen van signalen die uiteindelijk tot een terugval kunnen leiden. Daarbij is het ook van belang hoe hier mee om te gaan en wat er aan te doen.